De bibliotheek voelt zich sterk betrokken bij de vorming en ontwikkeling van kinderen. Op het vlak van leesbevordering en leesplezier hebben wij een ruim aanbod voor scholen en leerkrachten.

Door de fusie van de bibliotheken van Meeuwen en Opglabbeek werken we aan een gezamenlijk scholenaanbod.  Beide vestigingen zullen naar de toekomst toe hun scholenwerking op elkaar afstemmen.

In beide vestigingen: 

Klasuitleningen

De bib ontvangt op regelmatige basis de leerkrachten en leerlingen van de Oudbergse basisscholen op klasuitlening. Dankzij de klasuitleningen krijgen alle leerlingen de kans om regelmatig boeken te ontlenen.

Klasintroducties

Tijdens een klasintroductie worden kinderen meer wegwijs in de bib. Dit gebeurt aan de hand van een aangepaste uitleg en een spelmodule. Op het einde van de basisschool heeft elk kind dan een degelijke basis voor het gebruik van de bibliotheek in het secundair onderwijs.  (In vestiging Meeuwen kan dit enkel op aanvraag aangeboden worden.) 

Lerarenkaart

Leerkrachten kunnen hun Klasse Lerarenkaart ophalen in de bib vanaf 27 december t/m 29 juni. Deze haal je op in de bibliotheek van je woonplaats.

Vestiging Opglabbeek:

Auteurslezingen

Jaarlijks organiseert de bib in het voorjaar ook auteurslezingen voor de klassen van de basisscholen. Hiermee wil de bib het leesplezier bij lagere schoolkinderen aanwakkeren.